Komfortní prodej

 Služby při zajištění prodeje v roce 2024

 

 • audit nemovitosti, právních vztahů a okolních vlivů

 • pořízení fotodokumentace a situačních nákresů

 • audit aktuálního stavu trhu ve vztahu k prodávané nemovitosti

 • určení strategie a postupů vedoucích k realizaci případu v zájmu klienta

 • zpracování pořízených dat do celkové inzertní a prezentační nabídky

 • umístění nabídky na nejsledovanější realitní servery

 • inzerce na vlastním webu

 • možnost překladu nabídky do angličtiny a umístění nabídky na speciálních stránkách určených  pro  zahraniční klientelu (komerční objekty)

 • pravidelné sledování statistických dat návštěvnosti  nemovitosti na  serverech, jejich vyhodnocení a podání informace klientovi

 • evidence každého volajícího zájemce (jméno a telefon) a informování klienta o každém aktuálním kontaktu

 • zajištění prohlídek nemovitostí se zájemci  dle jejich potřeb včetně sobot, nedělí a svátků. Pracovní doba dle potřeby klienta, zpravidla v rozmezí 7,00 – 23,00 hod (týká se i telefonické a počítačové komunikace)

 • evidence průběhu a výsledku každé prohlídky, pravidelná hlášení o stavu zakázky

 • vypořádání vztahů zapsaných v Katastru nemovitostí

 • po nalezení solventního zájemce vypracování a návrh kupních, popř. rezervačních a dalších smluv advokátní kanceláří

 • finanční transakce formou účtu advokátní úschovy na základě smlouvy o advokátní úschově

 • spolupráce s bankami a dalšími finančními institucemi při požadavku zajištění úvěru od kupujícího

 • součinnost se stavebními a dalšími úřady a institucemi

 • zajištění úkonů vyplývajících ze zákona o Katastrálních úřadech

 • ověření stavu zápisu vlastnictví v katastru nemovitostí

 • příprava předávacího protokolu a osobní přítomnost při předání nemovitosti

 • ověření a kontrola finančního vypořádání dle Kupní smlouvy,